Öppetider: Måndag till Fredag 07 - 17   /  Du kan också alltid ringa oss, vi svarar när vi är tillgängliga!
× Hem Service Nyheter &
Samhälle
Kontakt

Integritetspolicy

A. Introduktion

Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den.
Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.
Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida
för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

B. Erkännande

Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (seqlegal.com)
och ändrades av 9P-webservice.

C. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke
till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

D. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy
eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den
informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.
Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras
med hemsidans sekretesskontroller.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta
marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

E. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare,
ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag,
vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

F. Internationell dataöverföring

Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att
göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.

Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via
internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.

Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.

G. Bevarande av personlig information

Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra
juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt
för det syftet eller de syftena.

Utan att det påverkar artikel G-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid det
datum och den tid som anges nedan:
personuppgiftstyp kommer att raderas {ANGE DATUM/TID} och {ANGE YTTERLIGARE DATUM/TIDER}.

Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument)
som innehåller personuppgifter:
i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag
om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden och
för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till
andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

H. Din personliga informations säkerhet

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust,
missbruk eller ändring av din personliga information.

Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.
Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt
vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

I. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

J. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:
betalning av en avgift på 90 SEK och
tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet (vi accepterar vanligtvis ett foto av ditt pass som har certifierats av en notarie,
plus en kopia av en samhällsserviceräkning som visar din aktuella adress).

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.
Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål,
eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

K. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över,
och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

L. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

M. Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en
webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren
begär en sida från servern.

Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”:

en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet,
såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet

en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd.
Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information
som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.
Vi använder endast sessionskakor på vår hemsida.

Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:
  i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka
   på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”
  i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”,
   välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor” och
  i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen”
   under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.
Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:
  i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det
   på http://support.microsoft.com/kb/278835 )
  i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och
   sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata” och
  i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation”
   under “Sekretess och säkerhet”.
Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

© 9P-webservice 2019-2021 Integritetspolicy Bolagsinformation